АНУ-ын бодит өр ДНБ-ээсээ 2000 хувиар давсан уу?

АНУ-ын бодит өр ДНБ-ээсээ 2000 хувиар давсан уу?

АНУ-ын бүх хэлбэрийн өрийг нэгтгэн гаргасан тоо хэмжээ ДНБ-ны 2000%-д дөхөж байна. Уг судалгаагаар болзошгүй аюулыг анхааруулсан боловч бас тоон үзүүлэлтүүдийн утгыг хэт өндрөөр хүлээн авахгүй байхыг сануулжээ.

AB Bernstein-ий нарийвчилсан тооцоогоор дээрх харьцаа 1832 хувь байна. Тус компани нийт өрийн хэмжээнд зөвхөн бонд гэх мэт уламжлалт өрийн хэрэгслүүдийг бус нэмээд санхүүгийн өр болон түүний бүхий л дагалдах хэсгүүд мөн Нийгмийн Халамж, Эрүүл Мэндийн Үйлчилгээний хөтөлбөрүүд болон улсын тэтгэвэр зэрэг ирээдүйд төлөгдөх нөхцөлтэй бүх төлбөрийг хамруулан тооцоолжээ.

Энэ бүх зүйлийг нэгтгэн үзвэл цочирдмоор дүр зураг харагдах боловч нарийн учрыг нь ялгаж салган ойлгох шаардлагатай. Хамгийн түрүүнд авч үзвэл бүх өр төлбөр эцсийн байдлаар шийдэгдэн үүсээгүй байгаа бөгөөд шийдэлд өөрчлөлт орох эсэхийг мэдэх нь чухал юм. Тухайлбал засгийн газрын хөтөлбөрүүдэд хууль тогтоомжоор эсхүл тооцооллоор өөрчлөлт орох боломжтой.

“Зарчмын энэ ялгааг хүлээн зөвшөөрөх нь чухал. Учир нь өрийг хамгийн муу муухайгаар зурж харагдуулахыг хүсдэг хүмүүс энэ ялгааг харахыг хүсдэггүй. Өрийн тухай зураг нь айшигтай муухай харагдаж болох ч эдгээр тоонууд нь бид бүтэлгүйтсэн эсхүл өрийн хямрал зайлшгүй гэсэн баталгаа биш” хэмээн AB Bernstein-ий АНУ-г хариуцсан ахлах эдийн засагч Филипп Карлссон-Шлезак тайландаа дурджээ.

Хямралын үеийн үзүүлэлтүүд дээрх 2 хувилбарыг 2-ууланг няцааж байгаа юм. Учир нь зарим үед багахан хэмжээний өр санхүүгийн хямрал зэрэг эдийн засгийн хүндрэлийн үед илүү том хэмжээний бэрхшээлтэй асуудлыг үүсгэдэг. Харин эсрэгээрээ хөшүүргийн төвшин болон өр/хөрөнгийн харьцаа зэрэг бусад нөхцлүүдийг нь удирдан хянаж чадаж л байвал томоохон хэмжээний өрийг ч тогтвортой байлгаж болдог.

Асуудлын гол нь долларын их хэмжээний тоонд биш өрийг эргэн төлөх чадварт л байгаа ажээ.

“АНУ-ын өр маш их бас өсөж байгаа. Хэрэв бид өрийн хүндрэлийн асуудлыг засгийн газар, өрх гэрүүд, компаниуд буюу санхүүгийн салбарт гээд аль ч секторт авч үзэхийг хүсч байвал тоо хэмжээнээсээ илүү нөхцөл байдлыг ярих нь илүү чухал байна. Хэрэв макро төвшний нөхцөл байдал шаардаж л байгаа бол доод төвшиндөө өрийн хувьд асуудал бэрхшээл үүсэх боломжтой, ер нь бол үүсэх нь тодорхой” гэж Карлссон-Шлезак хэлсэн байна.

        

Өсөн нэмэгдэж буй сөрөг нөлөө                                   

 Холбооны засгийн газрын нийт өр ДНБ-ны 106%-д буюу 22.5 триллион долларт хүрсэн нь өрийн бодит аюул нүүрлэн байгааг анхааруулахад хүргэж байна. Засгийн газар хоорондын өрийг хасан авч үзэхэд засгийн газраас бусад хэсгийн өр 16.7 триллион доллар буюу ДНБ-ний 78%-тай тэнцэж байна.

Эдийн засагт учруулах дарамт, ачааллын нөхцөл байдалтай голчлон холбон үзвэл 2028 оны байдлаар дээрх харьцаа өсөн 105%-д хүрэх төлөвтэй байгааг Конгрессийн Төсвийн Хороо /КТХ/-ны төсөөлөлд дурджээ. Хэдий тийм боловч КТХ засгийн газрын бодлого хэрхэн хэрэгжихээс хамаарч тоонуудыг эргэн харах боломжтой хэмээн мэдэгджээ.

Гэвч сангийн бодлогын зөвлөхүүд өрийн асуудлын хувьд үнэн хэрэгтээ аль хэдийн шаардлагатай арга хэмжээг авч эхлэх цаг нь болсон хэмээн шаардаж байгаа юм.

“Ерөнхийдөө бид бүх зүйлийг шийдэхдээ зээлэнд маш их найддаг болчихжээ. Үнэхээр шаардлагагүй байсан ч үүнийгээ зөвтгөдөг улс төрийн шалтгаан ч хангалттай их болжээ” гэж гишүүдийнх нь бүрэлдхүүнд нь Пол Волкэр, Жанет Иеллен зэрэг Холбооны Нөөцийн Банкны өмнөх тэргүүнүүд болон улс төрийн гол хоёр намын хууль тогтоогчид, бизнесийн удирдагчид байдаг Холбооны Хариуцлагатай Төсвийн Төлөөх Хорооны ерөнхийлөгч  Маяа МакГинеас хэлжээ.

“Ойрын 10 жилд манай эдийн засагт маш их сөрөг нөлөө авчрах өрийн том нүхийг бид өөрөө өөртөө зориулан маш хурдан ухаж байна” МакГинеас нэмж хэлсэн байна.

AB Bernstein өөрийн судалгаандаа янз бүрийн эх үүсвэрээс авсан өрийн тухай мэдээллийг авч ДНБ-д дараах байдлаар харьцуулсан байна:

 • ДНБ-ний 100% - ийг холбооны, муж улсын болон орон нутгийн засаг захиргааны өрийн нийлбэр дүнтэй харьцуулсан;
 • 150% - ийг өрх гэр болон компаниудад;
 • 450% - ийг “Зарчмын асуудлууд болон эрсдэл” буюу санхүүгийн компаниудын үүсгэсэн өрийн хувьд тооцсон. Ийм хэлбэрийн өр нь голдуу биелэгдэх боломж багатай нь мэдэгдэж буй өндөр эрсдэл бүхий төрөл бүрийн үүсмэл үнэт цааснаас үүсч болзошгүй хамгийн муу хувилбарын илэрхийлэл байдаг.
 • 27%-ийг нийгмийн даатгалын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч илтгэлцлийн сангуудад;
 • %-ийг өнөөдөр амлагдаж буй бүхий л нийгмийн даатгал, хамгааллын хөтөлбөрүүдэд;
 • 633%-ийг тооцоололд ашиглагдсан, өнөөгийн уламжлалт 75 жилээс илүү урт хугацаанд хэрэгжих нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрүүдийн өгч буй “тодорхой хязгааргүй амлалт”-ийн нийлбэр дүнд;

Хугацааны зохицуулалт хамгийн чухал

"Өрийн ачаалал 2000%-д хүрээд байна. Гэвч өөр өөр төрлийн өрүүд өөр өөрийн эрсдлийг дагуулна" гэж Карлссон-Шлезак онцлов.

АНУ-ын засгийн газрын бонд хугацаандаа төлөгдөхгүй дефолт болох нь дэлхийн эдийн засагт маш муу нөлөөтэй байдаг бол ирээдүйд хүртэх үр өгөөж нь буурч байгаа этгээдүүдийн хувьд дарамт болох тул бодлогын өөрчлөлт эдийн засгийн байдалд маш бага мэдрэгдэнэ” гэж тэр бичжээ.

Мөн эдийн засгийн өөр өөр салбаруудад нөлөөлөх нөлөөлөл нь хоорондоо ялгаатай байх аж.

Мүүдиз-ийн Хөрөнгө Оруулагчдын Үйлчилгээнээс аль хэдийнэ өсөж эхэлсэн зээлжих зэрэглэл нь муудсан компаниудын тоо эдийн засгийн циклын дараагийн агшилтын үед маш ихээр нэмэгдэн зээлийн дефолт болох эрсдлийг хангалттай их хэмжээгээр тэлэх ажээ.

Зээлийн циклын дараагийн агшилт болох үед ерөнхийдөө өнөөгийн доогуур зэрэглэлтэй зээлдэгчдийн зээлийн чанар буурч нийт зэрэглэл тогтоолгосон үнэт цаас гаргагчдын 14%-ийг нэрвэж байсан Их Хямралын үеийн үзүүлэлтээс ч давж гарах боломжтой” гэж Мүүдиз-ийн ахлах дэд ерөнхийлөгч Кристина Педжэт мэдэгдэлдээ дурдсан байна.

Гэвч одоохондоо эдийн засгийн нөхцөл байдал таатай байгаа тул өрийн дефолтийн хувь хэмжээ бага хэвээр байна.

Эдийн засгийн хувьд 2018 онтой харьцуулахад удаан боловч өсөлт үргэлжилсээр байгаа тул макро төвшинд одоохондоо хямралын эрсдэл ажиглагдахгүй байна. Гэвч улс орны хувьд өрийн нөхцөл байдлын талаар одоо ямар нэг зүйл хийж эхлэх цаг нь болсон гэж Холбооны Хариуцлагатай Төсвийн Төлөөх Хорооны ерөнхийлөгч Маяа МакГинеас хэлсэн байна.

"Нэгдүгээрт, улс төрчид боломжгүй зүйл амлахын оронд сонгогчдын хамтарч өөрийн ажлыг эхлүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, эдийн засаг хүчтэй байгаа үед энэ ажлыг хийх ёстой гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх шаардлагатай. Хэрэв хүмүүс илүү их зээлэхийг хүсч байгаа бол тэд эсэргээрээ хийх ёстой. Бидэнд хямрал тохиолдоогүй байна. Тиймээс урт хугацааны стратеги хэрэгжүүлэх цаг мөн” гэжээ.

0
таалагдаж байна

0
таалагдахгүй байна

Холбоотой мэдээлэл Бүгдийг үзэх

Сэтгэгдэл (-)

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү!
0/1000
 • Зочин ×
  Хариулах ({[{ cmmnt.children.length }]})
  0/1000
  • Зочин {[{ childComment.ip_address }]} ×
   {[{ childComment.text }]}
   {[{ childComment.dislike_count }]}
  • Бусад сэтгэгдэл ()
 • Бусад сэтгэгдэл ()

Дуртай төрөл

Таны мэдэж байх ёстой Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн ЧУХАЛ ЗААЛТУУД

2019-11-17

АТГ: Багш, эмч, эрх зүйч бэлтгэдэг их сургуулиудад ёс зүйн тандалт судалгаа хийв

2019-11-15

УИХ-ын гишүүн асан Д.Гантулга давж заалдана

2019-11-15

ЦЕГ иргэн Ц.Пүрэвдоржийг эрүүдэн шүүсэн алба хаагчдадаа хариуцлага тооцжээ

2019-11-15

Podcast news - Цаг үе (2019.11.15)

2019-11-15

Podcast news - Цаг үе (2019.11.14)

2019-11-14

Podcast news - Танин мэдэхүй (2019.11.13)

2019-11-13

Podcast news - Цаг үе (2019.11.13)

2019-11-13

ОУХМ Т.Түвшинтулга аваргын тавцанд зогсож чадлаа

2019-11-17

Монгол туургатны холимог тулааны тэмцээн болно

2019-11-15

Монголын 2 эрэгтэй, 6 эмэгтэй боксчин мөнгөн медалийн төлөө хүч үзнэ

2019-11-15

Монголын баг, Камбожийн шигшээтэй талбайд нь тоглож 1:1-ээр тэнцлээ

2019-11-15

Өрхийн сарын орлого дунджаар 1.3 сая төгрөгт хүрчээ

2019-11-15

Дэлхийн экспортыг дэмжих форумын бэлтгэл ажлын талаар зөвлөлдөв

2019-11-15

Алдагдалтай баталсан төсөвтөө орлогын эрсдэлээ тооцоолсонгүй

2019-11-15

Ерөнхий сайд Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны Ерөнхийлөгчийг хүлээн авч уулзав

2019-11-14

Cэтгүүлч байгаа газар нар жаргадаггүй учир

2019-11-17

Нүглээ өөрсдөө бүтээж, буянаа сайн дураараа бузарлав

2019-11-17

Терроризм гэж...

2019-11-14

Сагсуурахаа больцгооё, хүмүүсээ!

2019-11-13

Т.Баянжаргал: Дэлхийн сонгодог балет “Жизель” Монголын тайзнаа тавигдсаны 40 жилийн ой тохиож байна

2019-11-14

"Мюзикл" хэмээх төрөл зүйл ба "дуурийн хий үзэгдэл" (Le fantôme de l'Opéra)-ийн тухайд

2019-11-14

И.Урангоо: Хувцас ч уран зураг шиг байж болно

2019-11-14

Олон улсын фестивалиас шагнал хүртлээ

2019-11-13

Прокуророос Ц.Элбэгдоржийг дуудаж ГЭРЧИЙН мэдүүлэг авчээ

2019-11-17

Ш.Гантулга: "Монголын үндэсний фронт" албан ёсны бүртгэлтэй

2019-11-15

Г.Занданшатарын тэргүүлсэн УИХ түүхэнд тэмдэглэгдэн үлдлээ

2019-11-15

Ерөнхийлөгчийн “Давхар дээлгүй сайд” саналыг дэмжихгүй бол хориг тавина

2019-11-14

Нефть боловсруулах үйлдвэр барихад Энэтхэгээс дахин 236 сая ам.доллар зээлнэ

2019-11-14

Монголд алмазын орд байдаг уу?

2019-11-12

Оюу толгойн гэрээтэй холбоотой С.Баяр, Ч.Сайханбилэг, С.Баярцогт нарын хэргийг шүүхэд шилжүүлсэн

2019-11-11

Ерөнхий Сайд газрын тос олборлолтын байдалтай танилцав

2019-11-08

“Volkswagen” автомат жолоодлоготой тээврийн хэрэгслийг хөгжүүлэх охин компани байгуулна

2019-10-29

“Seven-Eleven” худалдагчгүйгээр худалдан авалт хийх үйлчилгээг туршиж байна

2019-10-29

“Huawei” зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ авах хүсэлт гаргасан тоогоороо тэргүүлжээ

2019-10-28

“Toyota” компани нарны эрчим хүчээр ажилладаг автомашин туршжээ

2019-10-25

Допингийн шинжилгээний хариуг албан тушаалтнууд нуун дарагдуулж байсан уу

2019-11-17

"Amazon"-оос үнэгүй авч болох 10 бүтээгдэхүүн

2019-11-17

Африкруу НҮБ-ын хуралд явсан нэг монгол иргэн ХОЛЕР өвчин тусчээ

2019-11-17

Зураач Н.Амгаланбаатар уран бүтээлийн дөрөв дэх үзэсгэлэнгээ нээлээ

2019-11-17

Ирээдүйн эзэд мэргэжил сонголтын аян үргэлжилж байна

2019-11-16

"Хими" зэргийн хөтөлбөр олон улсад таван жилийн хугацаатай магадлан итгэмжлэгдлээ

2019-11-16

УИХ-ын гишүүн Д.Сумъяабазарын нэрэмжит “Сорилго шалгалт-2019” эхэллээ

2019-11-15

Б.ОТГОНСҮХ: Сургуулийн 40 автобусанд байршил тогтоогч суулгаж, эцэг эхчүүдийн гар утсанд нь мэдээлэл өгнө

2019-11-15

“Ирээдүйн ой тогтоолтын тамирчид” хөтөлбөрийн шилдэг сурагчид тодорлоо!

2019-11-15

Дубай руу аялах 3 азтан тодорлоо

2019-11-15

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид “Хөгжлийн хөтөлбөр”-т хамрагдсан үр дүнгээсээ хуваалцлаа

2019-11-15

Европоор аялцгаая! /Подкаст/

2019-11-15

Угаартах эрсдэлтэй өрхийн пийшинг засах баг ажиллаж байна

2019-11-17

Цагдаа нар өндөрлөг дээрээс түүхий нүүрс хэрэглэж байгаа эсэхийг ажиглаж байна

2019-11-17

Хүүхдийн мөнгийг 100 хувь олгох эсэхийг хэлэлцэнэ

2019-11-17

Онгоцны зарим нислэг хойшиллоо

2019-11-17

Кардашианы гэр бүлийнхний итгэмээргүй будаггүй зургууд

2019-11-16

Элдэв зураг (70 фото) №634

2019-11-15

Инстаграмчдын бодит байдал

2019-11-13

"1950-иад оны Хонконг" 13 настай хүүгийн дуранд

2019-11-12

Монголын нүүдлийн соёл цаг уурын дулаарлаас болж алдагдаж байна

2019-11-15

Баавгайн дайралтад өртсөн сумдад БОАЖЯ-ныхан ажиллажээ

2019-11-15

Мөсөн дээгүүр явах болон авто тээвэр хийхгүй байхыг анхааруулж байна

2019-11-14

Манай гарагийн хамгийн ухаалаг амьтад

2019-11-14

Шинэ мянганы залуус яагаад ганц бие байх нь их болсон бэ?

2019-11-07

Хайрлуулах бус хайрлах нь илүү чухал

2019-11-01

Хятадууд удахгүй сүрэг жоом шиг л орж ирнэ!

2019-10-30

2019 онд ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 хүүхэд хар тамхины хэрэгт холбогджээ

2019-10-29

"Эх" /өгүүллэг/

2019-10-27

"Сохор" /өгүүллэг/

2019-09-29

Улбар шар

2019-09-22

"Салхи хагалагч" /өгүүллэг/

2019-09-15

Санаандгүй байдлаар жүжигчний гараагаа эхлүүлсэн алдартнууд

2019-11-17

Хүүхдүүддээ өв хөрөнгө үлдээхээс "татгалзсан" чинээлэг эрхмүүд

2019-11-13

NBA-ын супер оддын тансаг харшуудаар зочилцгооё

2019-11-13

Алдартнуудын нэрд гарахаас өмнөх үеийн ховор зургууд

2019-11-12

Их сургуулийн хотхныг Зэвсгийн үйлдвэр болгон ашигласан уу?

2019-11-15

Америкийн иргэдийн өр 14 триллион ам.долларт хүрчээ

2019-11-15

Индонезод 7.1 магнитудын хүчтэй газар хөдөлсөн байна

2019-11-15

Жолоодлогын бүхээгт эмэгтэй зорчигчийг оруулсан онгоцны нисгэгч эрхээ хасуулжээ

2019-11-14

Н.Энхбаяр: З.Энхболд л сонгуулийн хуулийг хийж, МАН-ыг ялуулсан!

2019-11-15
18:40

Ц.Мөнхбаяр: Х.Баттулга, У.Хүрэлсүх хоёр УИХ-ыг тараах бодол нь хэвээрээ юу? больсон уу? гэдгээ хэлэх цаг болсон

2019-11-15
2:37

Төсөл сонгон шалгаруулах хорооны хурал боллоо

2019-11-14

Д.Эрдэнэбат: Зөвшилцлийн үр дүн гараагүй учир Ардчилсан нам цаашид ҮХНӨ-ийн хэлэлцүүлэгт оролцох боломжгүй

2019-11-14

Өдөрт нэг өндөг идэх нь зүрхний өвчнөөс сэргийлдэг

2018-05-31

Дэлхийн улс орнуудын оньсого ямар байдаг вэ?

2018-05-30

Дэлгэцийн цэнхэр туяа нойргүйдэл, хорт хавдар үүсгэдэг

2018-05-30

5 сарын 27 цаг агаар: Улаанбаатарт өдөртөө 15 хэм дулаан

2018-05-27

Жирэмсэн үедээ мөнгөөр тасрахгүй байх шилдэг аргууд

2019-11-16

Овьёосоор нүүрний арьсаа цайруулах арга

2019-11-15

Долоо хоногийн төгсгөлд ч эрч хүчтэй байх алтан зөвлөгөө

2019-11-15

Өвлийн гутал сонгохдоо дараах зүйлсийг анхаараарай

2019-11-15

ДОХ-ын халдвар авсан 281 тохиолдол бүртгэгджээ

2019-11-17

Чихний хулхи хүний биед хэрэгтэй юу

2019-11-17

Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн Эмнэл зүйн сургагч багш нар Япон улсад суралцана

2019-11-16

928 шүдний эмч амилуулах тусламжийн сургалтад хамрагдлаа

2019-11-15

Хүүхдэдээ хэзээ ч хэлж болохгүй 9 үг

2019-10-22

Эцэггүй өсөх нь хүүхдийн сэтгэл зүйд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

2019-09-13

Цэцэрлэг болон сургуулийн насны хүүхдүүдтэй ээжүүдэд хандан хэлэхэд...

2019-09-12

Хүүхдээ өмөөрснөөр та хүмүүжилд нь муугаар нөлөөлнө

2019-09-11

Санал асуулга Бүгдийг үзэх

Владимир Путин (ОХУ)
66.24%
Ши Жиньпин (БНХАУ)
16.34%
Дональд Трамп (АНУ)
4.55%
Шинзо Абэ (Япон)
3.56%
Ким Жон Ун (БНАСАУ)
2.97%
Ангела Меркель (ХБНГУ)
2.52%
Режеп Тайип Эрдоган (Турк)
1.29%
Беньямин Нетаньяху (Израиль)
0.79%
Нарендра Моди (Энэтхэг)
0.69%
Хаан Салман (Саудын Араб)
0.45%
Тереза Мэй (Их Британи)
0.3%
Эммануэль Макрон (Франц)
0.3%

Хамгийн чанартай боловсрол олгодог их дээд сургууль аль нь вэ?

1,519

Одоогийн улстөрчдөөс хэн нь биднийг зөв зам руу удирдах вэ?

6,431

Утааг багасгахын тулд хамгийн түрүүнд юу хийх ёстой вэ?

1,421

Амьдрахад хамгийн таатай хотхон аль нь вэ?

2,339